Nieuwe WWM krijgt eng tintje

In het nieuwe wetsvoorstel voor wijziging van de Wet Wapens en Munitie (WWM) zijn enkele wijzigingen opgenomen. Deze hebben hoofdzakelijk betrekking op nieuwe richtlijnen van het Europees Parlement betreffende de verwerving en het voorhanden hebben van vuurwapens. Op zichzelf bevat de nieuwe WWM niet zo heel veen schokkende wijzigingen, behalve een artikel die er behoorlijk uitspringt en menigeen kippenvel zal doen bezorgen.

Dat we in Nederland een wapenwetgeving hebben waarin het bezit van vuurwapens en het voorhanden hebben ervan goed is geregeld, kan eigenlijk niemand op tegen zijn. Amerikaanse toestanden zit niemand immers niet op te wachten. Er zijn er die de wet te streng vinden, er zijn er ook die een aanscherping van de wet- en regelgeving omtrent wapenbezit zelfs nog wat strenger zouden willen zien. Maar of je nu wel of niet voor “vrij wapenbezit” bent, sommige zaken zal niemand liever zien. In uitgelekte stukken die ons zijn toegestuurd is een artikel toegevoegd die in onze optiek in strijd is met de Wet bescherming Persoonsgegevens (WbP).

De toevoeging van Artikel 44 in de nieuwe WWM omschrijft welke gegevens de Korpschef mag verwerken in de aanvraag van een wapenverlof. En wat hier verwerkt mag worden, hebben we ooit eens van afgesproken met elkaar – vlak na de 2e wereldoorlog – “dit NOOIT meer!!!”.

Artikel 44
Ten behoeve van de taakuitoefening op grond van de artikelen 35, 36 en 37 kan de korpschef persoonsgegevens verwerken waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen kan blijken, alsmede gegevens betreffende gezondheid, strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten.

Van het zogenaamde “Gekkenbriefje” (het C5 informatieformulier) is afgelopen juni door de rechtbank al een uitspraak geweest die het vragen naar, en registreren van, de gezondheidstoestand van iemand in strijd is met artikel 16 van de WbP, maar daar heeft de wetgever kennelijk geen boodschap aan. Het zal vermoedelijk het niet lang duren voordat ook hiervoor er een procedure gestart zal worden die gehakt zal maken van dit artikel, mocht deze door de Eerste Kamer komen.

Deel dit artikel via:

Per 10-2018 aantal schoten voor vrouwen gelijk aan mannen
KS-Swiss brengt 40-kliks diopter op de markt; de ProLux 40.
Loading Likes...