Aankomende wijzigingen CWM, WWM en meer

Uit zeer betrouwbare en welingelichte bronnen welke zich dicht bij het spreekwoordelijke vuur bevinden, hebben wij vernomen dat medio mei van dit jaar de nieuwe Circulaire Wapens en Munitie (CWM) van kracht zal gaan en kunnen we een aantal opmerkelijke zaken melden die betrekking hebben op de schietsport. We beginnen met wat minder plezant nieuws.

De e-screener
De veelbesproken e-screener gaat er – ondanks alle weerstand – toch komen. Ieder weldenkend mens zal het eens zijn met de stelling dat niet iedere maloot zomaar over een vuurwapen kan en mag beschikken ter voorkoming van Amerikaanse praktijken in den lage landen, en dat er derhalve iets van controle moet plaatsvinden. Echter was de vraagstelling binnen de e-screener iets wat voor praktisch ieder normaal mens een probleem op zou leveren. Vragen in de strekking van  “‘U heeft een mes op zak, en u ziet dat een onverlaat uw kleine dochtertje aanrandt. Wat doet u?”  zal een ieder welke deze vraag naar eer en geweten beantwoord, subiet een rood vlaggetje opleveren. Want wees nu eerlijk, wie denkt nu niet als eerste aan het “oud Hollandsch kloot-fileren” als je met zo’n situatie geconfronteerd wordt. In Spanje is dat overigens een delicatesse genaamd Criadillas. Bekt wel iets beter, maar ik kan u verzekeren dat het tamelijk taaie kost is! Is die e-screener trouwens multiple-choice, of mag je ook vrije antwoorden opgeven? Dan zouden dit soort stupide vragen gewoon beantwoord moeten worden met  “even in de WWM doorspitten of het zakmes legaal is, onderwijl met 112 telefonerend en tevens op het klokje minuten tellend de response-tijd van de politie controlerend, toekijken hoe de ‘onverlaat’ zijn oerlusten botviert op dochterlief en uiteraard alles met de smartphone opnemen als bewijslast”. Werkelijk, hoe verzint men het!

De KNSA heeft ervoor gezorgd (hulde!) dat dergelijke vragen verwijderd zullen worden uit de definitieve versie  van het digitale “gekkenbriefje”. In beginsel zal de e-screener alleen voor nieuwe verlofaanvragen gelden. Voor later heeft men de intentie uitgesproken om ook de 65-plussers hieraan te gaan blootstellen. U weet wel, die staatsgevaarlijke bevolkingsgroep waarvan we het meest te vrezen hebben. Hoe dan ook, de e-screener zal met ingang van mei dit jaar mogelijk al in gebruik genomen gaan worden.

Anti-terreur wet beperkt inhoud patroonhouders
In het kader van terrorismebestrijding (wat wordt er nu tegenwoordig niet onder die noemer aan nieuwe regeltjes bedacht) zal er een verbod gaan komen – conform de Europese Vuurwapen Richtlijnen – op magazijnen die meer dan 10 patronen kunnen bevatten bij vuurwapens met lange lopen, maar ook patroonhouders bestemd voor pistolen welke meer dan 20 stuks munitie kunnen bevatten zullen niet langer toegestaan zijn. Dat het wisselen van een magazijn een kwestie is van luttele seconden en dat terroristen en/of criminelen zich op voorhand al niet aan de wet houden is iets dat men in het Brusselse pluche kennelijk vergeten is. Nu is het voor de meeste schietsport disciplines geen enkel probleem, behalve voor enkele dynamische disciplines, alleen kunnen die mogelijk ontheffing aanvragen.

Maar goed, het is weer het probleem proberen te tackelen daar waar het probleem in werkelijkheid niet ligt. Wanneer was het bijvoorbeeld voor het laatst dat een terrorist op volledig legale wijze een wapen in handen kreeg en daarmee een aanslag pleegde? Ik ken geen enkel geval, los van Tristan van der Vlis die weliswaar geen “Allāhu akbar” riep alvorens hij een van de meest vreselijke daden pleegde in Neerlands geschiedenis. Iets dat overigens mede mogelijk gemaakt werd door een opeenstapeling van blunders van de politie, waardoor hij toch onterecht zijn verlof (verlengd) kreeg en daarmee terloops even de gehele sportschutterswereld in een kwaad daglicht zette. Dit laatste is nu eindelijk ook door het Hof in Den Haag bevestigd. En juist dat ene voorval wordt dan weer constant gebruikt als argument waarom de e-screener (die ook maar een momentopname is) zo van belang is, terwijl in deze casus de politie gewoon goed z’n werk had moeten doen, maar ook het bestuur van de betreffende vereniging, die de aanvraag accordeerde.

Zware PCP buksen op verlof
Bezitters van luchtbuksen met een mondingsenergie van 80+ joule kunnen er ook aan geloven. De verlofplicht voor dergelijke zware luchtdrukwapens (PCP’s) gaat er komen. Hoe deze er precies uit komt te zien en of ook zij onderworpen worden aan de e-screener wordt nog nader over gesproken, maar het streven is om de wet op uiterlijk 14 september a.s. klaar te hebben. De KNSA heeft inmiddels de discipline “Lange Afstand Luchtgeweer” officieel erkend, welke tot nu toe nog door slechts één schietsportvereniging beoefend wordt, te weten de “100-meter crew”. Daardoor kan er sprake zijn van een “aanmerkelijk belang” voor het in bezit hebben van zo’n windbuks. In de ons omringende landen zijn de wetten aanzienlijk strenger, dus we komen er hier redelijk goed vanaf. Zo is in Duitsland slechts maximaal 7,5 joule toegestaan en in de UK mag men het met maximaal 16 joule doen. Alles wat daarboven ligt moet daar ook op een wapenverlof (de zogenaamde FAC).

Met de rappe toename in schotkracht de afgelopen paar jaar is het een logisch gevolg dat dit ook enigszins aan banden gelegd wordt, maar gelukkig zonder een totaalverbod. Wil je zo’n zware buks in je bezit hebben/houden, zul je alleen even dat stukje papier moeten halen bij Bijzondere Wetten, of Korpscheftaken zoals dit tegenwoordig zo mooi heet. Handhaving van deze wet zal nog wel een dingetje gaan worden, daar je met een .22 PCP met solids gemakkelijk deze mondingsenergie kunt halen, maar schiet je normale pellets mag je blij zijn als je 50 joule haalt, en hoe ga je dat controleren. Daarnaast is er geen registratie van wie zo’n apparaat in z’n bezit heeft. Het zal hoe dan ook [zet je aluminium hoedjes op] voor de complotdenkers onder ons wel een reden zijn om hard te gaan schreeuwen dat met zo’n wet, de weg terug naar 7,5 joule (zoals vroegâh al het geval was) een feit is. Mijn vraag is, waarom doen ze dat niet gelijk als je dan toch bezig bent met het aanpassen van de wet?! Het in lijn trekken van de wet met die van onze oosterburen is toch een makkelijk stapje. Enfin, we gaan het meemaken allemaal. Iets met hete soep en opdienen…

En dan nog wat positief nieuws
Goed, en dan even wat mooie dingen die we kunnen melden met betrekking tot de CWM. Bezitters van een vrijgesteld wapen (denk hierbij ook aan luchtgeweren) kunnen deze binnenkort bij laten schrijven op de Europese Vuurwapenpas. Wel zo handig als je bijvoorbeeld (H)FT schutter bent en door Duitsland heen moet rijden waar je met je 16 joule windbuksje als ongewenst beschouwd wordt. Dan lag er nog een voorstel om personen jonger dan 18 jaar, niet langer met vuurwapens (onder begeleiding uiteraard) te laten schieten. Op verzoek van de KNSA is deze aanpassing teruggedraaid (wederom hulde!). Goed nieuws dus voor al die jonkies die de toekomst zijn van de schietsport en daarmee ook van menig schietsportvereniging!

En dan nog een ander voorstel met betrekking tot vrijgestelde wapens. Deze zullen – inclusief munitie – niet langer op verlof hoeven. En dat is best apart te noemen als je enerzijds een 80-joule luchtbuks verlofplichtig gaat maken, maar anderzijds bijvoorbeeld een Matchlock zwartkruit musket welke met een kinetische energie van dik 2.000 joule loden proppen voortstuwt, weer volledig vrij maakt. Volgt u het nog?! Ik al vele jaren niet meer namelijk. Volgens mij wordt het hoog tijd om die gehele wapenwetgeving eens grondig te herschrijven, bij voorkeur door mensen met enige kennis van zaken. Probably when hell freezes over, zoals de Fransen zo mooi zeggen.

Na 2019 zal er ook een nieuwe Wet Wapens en Munitie (WWM) komen. De KNSA heeft een aantal zaken aangedragen die wenselijk zijn, te weten;

  • Verlenging wapenverlof om de 5 jaar (de politiek heeft al aangegeven om de 2 tot 3 jaar).
  • Gebruik van geluidsdempers toestaan, dit zal mogelijk de weg weer vrijmaken voor het schieten op militaire buitenbanen maar ook prettig zijn voor jagers.
  • De schietbeurten moeten gedigitaliseerd gaan worden en niet langer bijgehouden worden in het zogenaamde papieren schietboekje. Dat zal weer een paar bomen schelen die minder gekapt hoeven worden, Groen Links stemmers ook weer blij! Het digitaal bijhouden van schietbeurten is iets minder fraudegevoelig en zal het makkelijker maken voor Bijzondere Wetten bij het controleren van het verlengen van het wapenverlof of iemand wel z’n verplichte 18 schietbeurtjes heeft gedaan, zeker als men straks slechts eenmaal in de 3 of 5 jaar het verlof moet verlengen. Dit zal via de KNSA licentie geregeld moeten gaan worden.

Zodra er hierover meer te melden is, dan zullen we dat hier uiteraard weer laten horen. Tot die tijd, houd het hoofdje koel en de loop warm!

Deel dit artikel via:

Reglement “Optiek” aangepast
Diopter glashouders, wel of niet toegestaan?
Loading Likes...