Eerste slachtoffers e-screener al gemeld

15 jagers zijn hun wapens en jachtakte al kwijt in amper 3 weken sinds de e-screener is ingevoerd. Want de e-screener zou vinden dat de antwoorden “te sociaal wenselijk zijn“. Met andere woorden; beste jager, ondanks dat u al dik 50 jaar uzelf voorbeeldig gedraagt met uw wapens, bent volgens de computer te braaf en dat kan niet. Dus pakken we uw jachtakte en wapens gewoon zonder pardon af.

Voor wie er niet mee bekend is, de e-screener is een programma dat aan de hand van een reeks vragen bepaalt wat de geestelijke gemoedstoestand is van iemand en iedere wapenbezitter in Nederland moet deze verplicht eenmalig invullen. In Finland, waar de e-screener oorspronkelijk bedacht is voor dit doel, zijn ze binnen een jaar al teruggekomen van deze wijze van toetsen omdat het simpelweg niet blijkt te werken, al was het alleen maar omdat het een momentopname is en niets zegt over de toekomstige gemoedstoestand van iemand. Na het invullen volgt er een uitslag; groen = door, rood = dood. Totaal geen nuance, geen gesprekken die gevoerd worden n.a.v. de uitslag, maar gewoon duizenden tot soms zelfs tienduizenden euro’s aan sport- of jacht-wapens die zonder pardon ingenomen worden.

We zijn als groep met 60.000 belanghebbenden – die zich al als voorbeeldige burgers moeten gedragen omdat we vol continu onder de loep liggen – de lul omdat de politie de illegale wapens niet onder controle lijkt te krijgen (met 2 vuurwapenincidenten per dag die NIET uit de jagers en sportschuttershoek komen), omdat de politie in Alphen aan den Rijn zich niet aan de eigen regels heeft gehouden met het verstrekken en verlengen van het verlof van Tristan van der Vlis, en dus gaan we schijnveiligheid creëren door te wijzen naar een groep mensen die bij het uitsteken van een middelvinger op de snelweg al hun wapens mogen inleveren, dus zich wel 2x beraden voordat ze iets doen wat als “agressie” gezien kan worden en einde sport betekent. We worden al sociaal streng gecontroleerd op de schietvereniging door de leden en het bestuur, raar gedrag wordt gemeld en – mocht dit nodig blijken – kan een bezoekje van de politie opleveren die alles komt ophalen.

Beste mensen, zelfs als morgen ALLE sportschutters en jagers hun wapens moeten inleveren, dan blijven de problemen met 2x per dag een vuurwapenincident bestaan. Dan blijven die illegale wapens Nederland binnen stromen via de Balkan en Turkije. Dan zijn er 60.000 mensen gediscrimineerd en financieel/economisch beroofd van hun vaak peperdure sportwapens of jachtwapens en dat alles vanwege het falen van de overheid en het politieapparaat. Wat het echter pertinent NIET wordt, is veiliger op straat. Want al die schietpartijen, die vinden niet plaats met legale wapens maar door criminelen die zich – daar zijn ze crimineel voor immers – toch niet aan de wet houden en illegale wapens gebruiken.

Dit kan niet, dit is onrecht, dit is om hun eigen falen te verbloemen en iedereen het idee te geven dat ze iets doen aan het werkelijke probleem. Ik wil jullie verzoeken dit te delen en de petitie onderaan deze alinea aan te klikken en ondertekenen. Namens die 60.000 mensen die een prachtige sport beoefenen en/of ons wildbeheer verzorgen, hartelijk dank!

https://petities.nl/petitions/escreener-no-way-er-is-geen-grondslag-om-60-000-nl-burgers-te-discrimineren?locale=nl

Heb je als sportschutter de e-screener al ingevuld, laat het de KNSA weten. Zij zijn erg benieuwd naar de ervaringen van haar leden en zijn – net als de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging – er om in geval van problemen juridische bijstand te leveren.

https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2019/knsa-opent-loket-i-v-m-e-screener/

Update: 22-10-2019 / 16:11
BREAKING!: voor jagers en sportschutters wordt de e-screener voor bestaande aktes en wapenverloven tot nader order opgeschort. Voor nieuwe aktes en wapenverloven zal de e-screener nog wel van kracht blijven. Inmiddels zijn er al 25 gevallen van ingetrokken jachtaktes bekend. Bij de KNSA zijn er vooralsnog slechts 3 gevallen bekend, maar op het vuurwapens.net forum melden zich meer mensen.

https://www.jagersvereniging.nl/update-e-screener-22-10-uitnodiging-voor-invullen-e-screener-voorlopig-niet-meer-verstuurd/
https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2019/uitnodigingen-e-screener-tot-nader-order-gestopt-voor-bestaande-verlofhouders/

Deel dit artikel via:

Grondige analyse escreener
Nederland naar Europese Spelen 2019 Minsk
Loading Likes...

Geef een reactie