Over ons

Schietsport-Info.nl is een uitgave van VoorZet Media. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Artikelen op deze website kunnen tegen betaling door KNSA aangesloten schietsportverenigingen, handelaren in schietsportbenodigdheden en andere belanghebbenden gekocht worden voor publicatie in tijdschriften en/of websites. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de redactie van Schietsport-Info.nl. Tips voor de redactie? Stuur een mail naar redactie@schietsport-info.nl.


Wilt u meer weten over onze Cookie Policy, klik dan hier.