Reglement “Optiek” aangepast

De eerste optiek wedstrijden zitten er weer aan te komen over een paar weken in Den Haag en Barneveld, dus tijd om even de nieuwe regels rondom het optiek schieten aan te halen voor wie de mails gemist heeft. Per 1 januari is er namelijk het nodige veranderd. Waar mensen een spel spelen, worden grenzen opgezocht en soms ook overschreden. Daar “optiek” een relatief jonge discipline is, zie je telkenmale bij wedstrijden mensen flexibel en creatief met de reglementen omspringen, wat weer (om het spel eerlijk te houden) aanscherping van deze regels tot gevolg heeft.

Het schieten met een zogenaamde platte benchrest kolf op een plankje of anderszins vlakke constructie waarop de platte kolf leunt, is niet langer toegestaan. Wel zo eerlijk, daar een bipod volgens dezelfde reglementen voorzien moet zijn van de mogelijkheid om te kunnen zwenken en een vlakke kolf met platte ondergrond het kantelen praktisch onmogelijk maakt. De regels zijn nu zo opgesteld dat een kolf te allen tijde vrij moet kunnen rollen/zwenken/kantelen naar links én rechts, zonder dat het wapen hiervoor opgetild hoeft te worden. Een platte kolf met bipod is daarentegen weer wel toegestaan. Daarmee voorkomen we dat “optiek” niet langzaam maar zeker in “benchrest” verandert. Goede zaak wat ons betreft! Bovenstaande geldt zowel voor de liggende als zittende houdingen.

   
Dit is dus niet meer toegestaan!

Ondertussen gaan er stemmen op binnen de organisatie en organiserende verenigingen om – indien men wederom weer allerlei creatieve constructies bedenkt om de grenzen op te zoeken – met ingang van seizoen 2018/2019 alleen nog maar bipods toe te staan. U bent dus gewaarschuwd. De liggende houding is een officiële KNSA discipline en daarbij wil men weer terug gaan naar hoe deze ooit bedoeld was. Ofwel, de kolf moet kunnen kantelen en de vuist moet rechtop onder de kolf. En om het makkelijk te houden voor de dienstdoende baancommandanten, geldt dit ook voor de zittende houding.

Verder ligt er een voorstel om een “bench-klasse” toe te gaan voegen, voor die schutters die vrij van regels omtrent de constructies “des voorhouts” hun gang willen gaan. De zittende houding zal dan onder deze klasse gaan vallen, waardoor de normale “optiek” klasse alleen liggend zal worden. Binnen de nieuwe klasse “bench-klasse” zullen de scores in tienden gemeten gaan worden, indien de scoreverwerking dit toestaat. De komende tijd zal er goed nagedacht en gewerkt worden aan hoe dit invulling moet krijgen. Maar liggend en zittend zullen bij deze nieuw op te zetten discipline samengevoegd gaan worden. De vuist onder de kolf blijft hierbij overigens nog steeds van toepassing (dus geen constructies die het wapen vastklemmen aan de achterzijde!, dat is “benchrest”).

Verder werkt de organisatie aan het opzetten van een competitie, waarbij aan het einde van het seizoen de beste schutter van dat seizoen een extra prijs krijgt. De deelnemende verenigingen gaan hiervoor een afdracht betalen waaruit deze prijzen betaald gaan worden.

Update: de nieuwe reglementen staan inmiddels op de baanplanner. Deze zijn iets anders dan hierboven omschreven en helaas (nog) niet aan de deelnemers gecommuniceerd.

Deel dit artikel via:

Hes van Zweden sluit na 182 jaar haar deuren
Aankomende wijzigingen CWM, WWM en meer
Loading Likes...