Reglementen: Optiek 50-/100-meter

Klein Kaliber Geweer Optiek, Klein Kaliber Karabijn Optiek en Airgun
(opgelegd AIRGUN/KKK/KKG met richtkijker. Zoals ook omschreven in Artikelen 6.5.7 en 17.8.8 van het KNSA Schiet en Wedstrijd Reglement)

Munitie voor de onderdelen KKG en KKK :
Voor KKG en KKK is alleen .22LR (long rifle) munitie met standaard kogelsnelheid toegestaan. Sommige banen hebben beperkingen i.v.m. geluidsoverlast. High-speed, high velocity of jachtmunitie is daarom niet toegestaan.

Airgun : afhankelijk van de eisen van de organiserende vereniging.

Geweren, richtmiddelen en overige hulpmiddelen:
Alle klein kaliber karabijnen en klein kaliber geweren zijn toegestaan conform KNSA/ISSF reglementen, en schieten in eigen wapengroep zonder klassering / categorie.

Eisen Klein Kaliber Geweer:

Eisen Klein Kaliber Karabijn:
(conform het KNSA Schiet en Wedstrijd Reglement)

 • De trekkerdruk moet minimaal 1000 gram zijn. Een versneller is niet toegestaan.
 • Het gewicht inclusief de richtmiddelen (kijker), eventuele patroonhouder en de tweepoot mag de 5500 gram niet te boven gaan.
 • De maximum totale lengte is 115 cm.
 • De kolfplaat en de wangplaat mogen niet verstelbaar zijn en niet bewerkt of beplakt zijn die de ondersteuning beïnvloeden.
 • Verlenging van de kolf is toegestaan mits de schouderplaat rondom de kolf niet uitsteekt.
 • Duimgat, duimrust, palm- of handsteun, waterpas, loop- en/of balanceergewichten zijn niet toegestaan.
 • De loopmonding mag een diameter hebben van maximaal 18 mm.

Voldoet een Karabijn niet aan deze eisen dan valt deze onder het KKG onderdeel .

Eisen Richtkijkers:

 • Alle typen richtkijkers zijn toegestaan
 • Er is geen beperking van de vergroting van de richtkijker
 • Red dot, lasers etc zijn niet toegestaan

Gebruik van windmeters, windvanen en baankijkers is toegestaan.

Houding / ondersteuning:
Voor alle disciplines geldt, de ondersteuning mag zijn:

 • Een knielrolkussen met een lengte van maximaal  25 cm en een diameter van 18 cm (indien gewenst op een verhoging, balkje, kistje). Kussen is volledig gevuld en cilindrisch van vorm.
 • Een standaard met kussen of ander materiaal erop. Mag niet klemmend aan het wapen zijn.
 • Een  losse (Benchrest) steun. De kolf moet een zijdelingse speling van minimaal 5 mm in de steun hebben.
 • De ondersteuning van het voorhout in de lengte richting  maximaal 7 cm lang.
 • Een links – rechts zwenkbare 2-poot ( moet kunnen kantelen).
 • Het geweer mag aan de achterkant (vanaf de trekkerbeugel) niet rusten op de grond, tafel, brits, matje of op andere hulpmiddelen.
 • Ondersteunen op de vlakke hand of alleen op de vinger(s) is niet toegestaan.

Screen Shot 2016-04-26 at 11.17.33

 • Het is wel toegestaan om het geweer te laten rusten op, of in de gebalde vuist. Toegestane ondersteuning is ook bijv. op onderarm waarbij de vrije hand de andere bovenarm vasthoud (zie afbeelding), of de vrije hand op achterkant kolf.

Screen Shot 2016-04-26 at 11.17.41

 • Gebruik van een schietjas, schietriem en schiethandschoen is niet toegestaan. Indien een niet-schietjas  wordt gebruikt , moet deze volledig open zijn aan de voorkant,  de zakken moeten leeg zijn. De vuist moet zichtbaar blijven.
 • Niet met de handen vóór de trekkerbeugel het geweer vasthouden.
 • Geweer mag niet vastgeklemd worden aan een steun of brits, geweer moet kunnen kantelen en / of bewegen.
 • Standaard schouderhaak is alleen toegestaan bij KKG.
 • Extra vertikaal steunpunt/handgreep aan de kolf (zie foto’s) is niet toegestaan

Screen Shot 2016-04-26 at 11.17.49

Houding :
Liggende Houding:
(Schietsportonderdeel KNSA 100 meter Optiek)
De schiethouding is liggend.

Zittende houding :
( dit is geen officieel  KNSA-onderdeel )
De schiethouding is zittend.

Wedstrijd en Schotwaardering:

 • Voor 100m gebruikt men de KNSA schijven (schijf Woerden), 5 schot per kaart.
 • Voor 50m gebruikt men  KKG/ISSF  kaarten , met 2 schot per kaart.
 • Voor 12m gebruikt men enkelschots KKG kaarten, ook bij KKK.

Wedstrijd bestaat uit 30 schoten en proefschieten onbeperkt.
Tijd voor de wedstrijd inclusief proefschieten: 45 minuten.
Telling is  volgens KNSA regeling. Bij 100m Optiek geld een andere Mouche-waardering. Voor Airgun wordt schotwaarde opgewaardeerd naar .22.

50-mter-kaart

Aantal mouche’s zijn  bij max.scores  beslissend  voor de 1e , 2e en 3e plaats. Daarna bepalen de laatste series de rangorde. Voor de rest vanaf 4eplaats is de laatste serie bepalend.

Telling bij 100 meter:
De Mouche (1) zit binnen de mouchering en is dus een echte Mouche. Een mouche mag de mouchering wel  raken , maar er niet overheen gaan, zoals het volgende schot (2). De 10 gaat wel over de ring mouche, maar wordt geteld als een 10.

Telling bij 12 meter:
Conform Schiet- en Wedstrijdreglement van de KNSA:

 • 1 t/m 9 : ring geraakt, dan telt de hoogste waarde.
 • 10 : als schotmaat de 10 = witte punt geheel bedekt.
 • Mouche : wanneer het schot geheel binnen de ring van de 8 valt.

Telling bij 50 meter:
Conform Schiet- en Wedstrijdreglement van de KNSA, ISSF Rules and Regulations voor 50m Rifles (paragraaf 7.4.5 ISSF Rulebook 2013).


Voor aankomende optiek wedstrijden kunt u terecht op de website Baanplanner.eu (link toont direct alle optiek wedstrijden). Voor alle uitslagen van de reeds verschoten wedstrijden kunt u hier terecht.