Belangrijke formulieren

Om te mogen beschikken over een vuurwapen ten behoeve van de schietsport, zijn er naast de wettelijke vereisten ook de nodige formulieren nodig bij de aanvraag van een eerste- of verlenging van een wapenverlof, dan wel bij het verkrijgen van een wapen. Hieronder tref je de meest gangbare formulieren aan.

Download PDF: inlichtingenformulier-WM3, t.b.v. het aanvragen voor het voor handen hebben van een vuurwapen
Download PDF: inlichtingenformulier Europese vuurwapenpas-WM30, t.b.v. het aanvragen  van een WM30 voor transport en voorhanden hebben van uw wapen(s) buiten Nederland
Download PDF: inlichtingenformulier-WM32, t.b.v. aanvraag/verlenging wapenverlof (vervangt C4 en C5)
Download PDF: Toestemmingsformulier, t.b.v. medegebruik wapen
Download PDF: Privé verkoop formulier, t.b.v. verkoop wapen tussen privépersonen

Eenmaal in het bezit van een vuurwapen, gelden er diverse regels met betrekking tot het transport van munitie en wapens, en de opslag ervan. Dit is behandeld in de onderstaande artikelen:
•   Vervoer wapens
•   Vervoer en opslag van munitie en kruit