Vervoer en opslag van munitie en kruit

Het is een frequent terugkerende discussie bij verlofhouders; hoeveel munitie mag je in huis hebben, hoe moet het opgeslagen liggen, en hoeveel munitie mag je vervoeren. Omdat bij deze discussies regelmatig aannames gedaan worden, leg ik graag even uit hoe onze wetgever hierover denkt, met verwijzingen naar de betreffende wetsartikelen.

Als verlofhouder is het toegestaan om maximaal 10.000 stuks munitie in bezit te hebben, op het kaliber waarvoor de verlofhouder een ontheffing heeft. Hierbij wordt ook regelmatig gedacht dat dit per kaliber is, maar dit geldt echter voor het totaal aan munitie. Beschik je als sportschutter dus bijvoorbeeld over een 9mm handvuurwapen en een .22LR geweer of karabijn, mag je dus nog steeds maar ten hoogste 10.000 stuks munitie in totaal in je bezit hebben, en niet 2x 10.000 stuks munitie. Dit ligt vastgelegd in de “Wet Wapens en Munitie” (WWM), artikel 5.2.5 en 3.2.4.

Ook bij het vervoer ervan worden regelmatig verkeerde aannames gedaan. Gedacht wordt dat met het maximum van 10.000 stuks munitie, dit ook in één keer vervoerd mag worden. Ook dit is onjuist. Dit ligt echter niet vastgelegd in de WWM, maar is een milieu bepaling. Volgens het “Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen” van 2015, artikel 4, lid 1, sub D, is bepaald dat personen die bevoegd zijn ingevolge de WWM munitie voorhanden te hebben, ten hoogste 2.000 stuks munitie, of onderdelen van munitie (zoals lege hulzen voorzien van een primer), met een maximaal kaliber van 19.1mm, en ten hoogste 1 kilogram kruit mag vervoeren, waarbij  geen onderscheid gemaakt wordt tussen zwart- en rookzwak buskruit.

Bij vervoer in buiten Nederland gelden weer andere bepalingen. Pas wanneer je in het bezit bent van een Europese Vuurwapenpas mag je munitie vervoeren in het buitenland, echter met een maximum van 1.000 stuks munitie. Dit ligt vastgelegd in de “Regeling Wapens en Munitie” (RWM).

Het opslaan van kruit valt onder verschillende wettelijke kaders. De milieuwetgeving bepaalt dat je maximaal 1 kilogram zwart buskruit of 3 kilogram (nitro) rookzwak buskruit vergunningsvrij mag opslaan. Sla je beide soorten kruit op, dan mag het totaal van de opslag niet meer zijn dan 3 kilogram. Hierbij geldt voor de berekening dat het zwart buskruit dubbel telt. Met andere woorden: 1 kilogram zwart buskruit levert in de berekening 2 kilogram op. Daarnaast zou dan nog maar 1 kilogram rookzwak buskruit opgeslagen mogen worden. Voor het vervoer van kruit geldt dat er – ongeacht de soort – niet meer dan 1 kilogram vervoerd mag worden, zoals omschreven in het “Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen“, artikel 4.

Meer informatie omtrent het vervoer van wapens en munitie, treft u aan in dit artikel.

Deel dit artikel via:

Regels m.b.t. vervoer en opslag wapens & munitie
Sig Sauer 1911-22, de legende leeft voort
Loading Likes...