Regels m.b.t. vervoer en opslag wapens & munitie

Naast de discussie met betrekking tot het vervoer van munitie, is een andere veelgehoorde discussie “hoe je wapen op te slaan én vervoeren”. In dit artikel probeer ik uit te leggen wat onze wetgever van ons sportschutters vereist met betrekking tot het transport én opslag van onze sportwapens en munitie. Voor de duidelijkheid spreken we in dit artikel over vuurwapens, niet over luchtdrukwapens.

Het vervoer van het wapen (en/of munitie) moet om te beginnen “via de kortst mogelijke weg”. Dat wil zeggen dat u van huis naar de vereniging of wapenhandel uw wapen of munitie dient te vervoeren via een zo kort mogelijke route, binnen een zo kortst mogelijke tijd. Dus na bijvoorbeeld de aankoop van munitie of een wapen (of de reparatie ervan), mag u niet onderweg even stoppen bij de supermarkt om even snel een boodschapje te doen. U bent dan dubbel in overtreding, namelijk u laat uw wapen onbeheerd achter. Doet u dit wel en wordt u toevallig gecontroleerd, dan betekent dat in de praktijk dat u uw hele zwikje mag inleveren en uw verlof kwijtraakt. Rijdt u om vanwege wegwerkzaamheden of een file, moet u tanken of rijdt u een route die sneller is maar wel langer qua afstand, is er niets aan de hand. U kunt dat als het goed is immers eenvoudig aantonen en “kortste” betekent niet alleen kort qua afstand, maar ook qua tijd.

Maar dan nu de vraag hoe het wapen vervoerd dient te worden, want hierover bestaan ook veel misverstanden en niet geheel onterecht. In de Wet Wapens en Munitie (WWM) staat vastgelegd dat u uw wapen en munitie “gescheiden” dient te vervoeren en “niet voorhanden” mag hebben. Kort gezegd komt het erop neer dat wanneer u bijvoorbeeld een pistool of revolver los in het dashboard kastje heeft liggen (een geweer gaat wat lastig), ook al kan het dashboard kastje kan op slot, er sprake is van “voorhanden hebben”. Gaat het dashboardkastje echter wel op slot en het wapen zit in een koffer of foedraal, dan is dit wel toegestaan. Vervoert u uw wapen én de munitie in dezelfde koffer/foedraal dan bent u mogelijk in overtreding. Wapen en munitie moeten “gescheiden zijn” van elkaar en deze definitie kunt u beter vrij letterlijk te nemen, want ook hier is het de politieambtenaar die de wet mogelijk anders interpreteert dan u of dan dat de wetgever het bedacht heeft. De oplossing is simpel, vervoer uw munitie in een aparte tas en het wapen in een koffer/foedraal die (ook al is dit geen wettelijke verplichting) bij voorkeur op slot kan. Rijdt u met de auto, vervoer dan het wapen en de munitie in de kofferbak of op de achterbank om wederom ook discussie te voorkomen. Strikt genomen schrijft de wet alleen maar voor dat het wapen niet zichtbaar vervoerd mag worden (dus in een koffer of foedraal), dus mag een wapen op de bijrijdersstoel geplaatst worden maar dat is zeker niet aan te raden. Een doosje (of losse) patronen in uw jaszak of handtas die naast u op de bijrijdersstoel ligt, is in ieder geval een absolute doodzonde. Zelfs al ligt het wapen keurig op slot in de achterbak. Het vervoer van wapen en munitie op de fiets of motor en zelfs te voet is toegestaan, alleen gelden ook dan dezelfde regels.

Dan komen we op het punt hoe het wapen in de koffer/foedraal vervoerd en opgeslagen dient te worden. Er wordt zo nu en dan beweerd dat de grendel en magazijn niet in het wapen mogen zitten bij vervoer of opslag in de kluis. Dit is echter onjuist! U mag het wapen compleet vervoeren! Dus bij een grendelgeweer mag bijvoorbeeld de grendel in de actie zitten. Ook mag het wapen een leeg geplaatst magazijn bevatten. Ditzelfde geldt ook voor de opslag in uw wapenkluis. Het geniet echter wel de voorkeur – ook al is dit geen wettelijke verplichting – om bij opslag en vervoer een kamervlag in het wapen te hebben. Zo is het altijd duidelijk dat het wapen ongeladen is, ook bij een controle door de politie! En uiteraard is het ook belangrijk voor uw eigen veiligheid. Net als tijdens het vervoer, dient u in de wapenkluis het wapen én de munitie apart op te slaan. Bij opslag geldt echter wel dat het compartiment of munitiekluisje apart van de kluis afgesloten moet kunnen worden en mogen magazijnen uiteraard geen patronen bevatten, zelfs al liggen deze in een apart munitiekluisje opgeslagen!

Wat u in de kluist dient op te slaan zijn de zogenaamde “essentiële onderdelen”. Dit zijn volgens de wetgever; magazijn, grendel, kast, afsluiter, slede, loop, cylinder (in geval van revolvers), bascule en/of staartstuk. Voor herladers en zwartkruit schutters zijn de regels als volgt; de WWM stelt dat de bepalingen betreffende munitie mede van toepassing zijn op onderdelen van munitie, voorzover die geschikt zijn om daarvan munitie te maken.

Slaghoedjes, hulzen voorzien van een slaghoedje of primer en kogelkoppen dient u dus in een kluis opslaan, separaat van het wapen. Hulzen zonder slaghoedje weer niet. Los kruit hoeft u weer niet in de kluis op te slaan. Percussiekapjes vallen buiten de WWM omdat deze niet gezien worden als munitie of onderdelen ervan, en mag u vrij bezitten zonder wettelijke beperkingen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenspraak met de afdeling Korpscheftaken Midden Nederland en de KNSA en heeft als doel discussies tijdens een controle te voorkomen. Daar de wet op menigerlei wijze interpreteerbaar is, is voorkomen beter dan genezen.

Update: 28-1-2020 n.a.v. wijzigingen wetgeving

Deel dit artikel via:

Wedstrijdwapens, nieuw of een gebruikte old-timer?
Vervoer en opslag van munitie en kruit
Loading Likes...